5590-logo-hwn-bijgensneden.jpg
locatie_2

locatie_2

locatie_2 - Loc2_Intro

Meer over

 {{label[lbl_plaats_loc2}}

Telefoon: 

Aantal plaatsen: 

Openingstijden

Hier de openingstijden

 

Kinderopvang Het klein insectenboek is gesloten op de nationale feestdagen. 

Kerst: 25 December en 26 December
Nieuwjaarsdag 1 Januari
Tweede paasdag 
Koningsdag 27 april
Hemelvaartsdag
Tweede pinksterdag

locatie_2 - Loc2_openingstijden
locatie_2 - Loc2_tarieven

Tarieven

De tarieven die Kinderopvang Het klein insectenboek hanteert zijn te vinden in de prijslijst. Dit is de prijs per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag.

Prijslijst

Kinderopvangtoeslag

In 2023 is het bedrag vanuit de overheid waarover vergoeding kan worden gekregen voor de dagopvang € 10,25 en voor de BSO €9,12.

Download hier de kinderopvangtoeslagtabel Daarin staat welk percentage via de kinderopvangtoeslag terug is te vragen.

LET OP; Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand.

Of maak zelf een berekening op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

 

 

Inspectierapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert ieder jaar bij alle kinderopvangorganisaties een inspectie uit. Voor de gemeente Hulshorst  doet zij dit ook bij Kinderopvang Het Woelige Nest voor om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Inspectierapport GGD

locatie_2 - Loc2_inspectierapport