5590-logo-hwn-bijgensneden.jpg
KOV Het Woelige Nest

KOV Het Woelige Nest

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_Intro

Meer over KOV Het Woelige Nest

Brandsweg 1A

8077 SK Hulshorst

Telefoon: 06-54903087

Aantal plaatsen: 32

 

KOV Het Woelige Nest is een kinderdagverblijf waarin de natuurlijke omgeving centraal zal staan. De kinderen zullen worden opgevangen op een landelijke locatie waarin ze hun eigen grenzen leren bepalen en respect hebben voor de natuur.

 

KOV Het Woelige Nest biedt 2 opvangruimtes, Groep 1: Kukeluus en  Groep 2: Kieken. In beide ruimtes worden maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar opgevangen. Er is binnen voldoende ruimte om in een veilige omgeving alleen én samen te spelen, bewegen, ontdekken en creëren onder leiding van pedagogische medewerkers.

Openingstijden

De openingstijden van Kinderopvang Het Woelige Nest zijn:

Maandag:        07.00 tot 18.00 uur
Dinsdag:          07.00 tot 18.00 uur
Woensdag:      07.00 tot 18.00 uur
Donderdag:     07.00 tot 18.00 uur
Vrijdag:            07.00 tot 18.00 uur
Zaterdag:         gesloten
Zondag:           gesloten

Wij zijn 50 weken per jaar geopend en gesloten op erkende feestdagen, deze zijn al verrekend in ons tarief.

De volgende vakantieweken en feestdagen zijn we gesloten :

Nieuwjaarsdag: 1 Januari
Tweede paasdag: 1 april 2024
Koningsdag: 27 april 2024
Hemelvaartsdag: 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: 20 mei 2024
Kerstvakantie 2 weken (23 december 2024 t/m 3 januari 2025)

Direct inschrijven 

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_openingstijden
{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_tarieven

Tarieven

De tarieven die Kinderopvang Kinderopvang Het Woelige Nest hanteert zijn te vinden in de prijslijst. Dit is de prijs per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag.

Bij KOV Het Woelige Nest kunt u kiezen uit 2 mogelijkheden, namelijk opvang voor 50 weken of opvang voor 40 schoolweken.Het tarief voor 2023 staat hieronder vermeld.

 50 weken opvang   40 weken opvang
Bruto per uur€ 9,90 per kind€ 10,15 per kind
Bruto bedrag per maand per dag € 453,75 per kind€ 372.17 per kind


Wij rekenen standaard 11 uur per dag.
Openingstijden van 7.00 – 18.00 uur 

 

Netto bedrag

In bovenstaande tabel staat het bruto bedrag, maar wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag betaald u maandelijks minder.

Kinderopvangtoeslag

In 2023 is het bedrag vanuit de overheid waarover vergoeding kan worden gekregen voor de dagopvang € 10,25 en voor de BSO €9,12. Wel moet de 1e kamer deze vergoeding nog officieel goedkeuren voor het eind van dit jaar.

Download hier de kinderopvangtoeslagtabel. Daarin staat welk percentage via de kinderopvangtoeslag terug is te vragen.

LET OP; Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand.

Of maak zelf een berekening op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Inspectierapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert ieder jaar bij alle kinderopvangorganisaties een inspectie uit. Voor de gemeente Hulshorst  doet zij dit ook bij Kinderopvang Het Woelige Nest voor KOV Het Woelige Nest om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Inspectierapport GGD

 

 

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_inspectierapport