5590-logo-hwn-bijgensneden.jpg

De Oudercommissie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). 

Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het kindercentrum zoals op de uitvoering van artikel 1.50/1.56  (het bieden van verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; spel- en ontwikkelingsactiviteiten; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang).

Daarnaast kan de oudercommissie ook zelf onderwerpen aandragen waarover zij advies willen uitbrengen, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de opvang of de betrokkenheid van ouders bij het beleid van de kinderopvang. Het is dus een belangrijk orgaan in het overleg tussen ouders en de kinderopvangorganisatie. De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van de kinderen die gebruik maken van de opvang. Het is belangrijk dat de oudercommissie een goede vertegenwoordiging is van de ouders en hun belangen, zodat zij adequaat kunnen adviseren en meepraten over de opvang van hun kinderen.