5590-logo-hwn-bijgensneden.jpg
Pedagogisch Visie en beleid

Pedagogisch visie en beleid

In het pedagogisch beleid wordt de, voor kinderopvang Het Woelige Nest, kenmerkende visie op de opvang van de kinderen beschreven. We beschrijven de manier waarop wij de kinderen een emotioneel en sociaal veilige omgeving bieden. Vanuit die basis stimuleren wij de kinderen in het ontwikkelen van hun persoonlijke en sociale competenties en zorgen wij voor de overdracht van normen en waarden.  Hoe wij zodoende zorgen dat de kinderen spelenderwijs bij ons kunnen leren, is te lezen in de  actuele versie van ons pedagogisch beleidsplan.

Onze visie

In onze kinderopvang staat het kind centraal. We zijn ons er van bewust dat het creëren van een veilige omgeving  waarin kinderen zich vrij voelen zich te ontwikkelen, een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Naast het zorg dragen voor een fysiek veilige omgeving, ligt er voor ons een belangrijke taak ten aanzien van het waarborgen van de emotionele veiligheid van kinderen en het bieden van een stimulerende omgeving. Deze krijgen vorm in de interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind enerzijds en de interactie tussen kinderen onderling anderzijds. De interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker bepalen de kwaliteit van de opvang. Haar directe interacties met de kinderen, haar invloed op de interacties tussen de kinderen onderling en invloed op de interactie van het kind met de fysieke omgeving bepalen in hoge mate hoe het kind de opvang ervaart.

Pedagogische vaardigheden van onze medewerkers

Medewerkers zijn in staat om met een kind te communiceren op hun leeftijds- en belevingsniveau. Dit betekent dat er op de groep continue interactie is tussen de medewerkers en de kinderen. Ook communiceren met de jongste kinderen is daarom erg belangrijk en medewerkers moeten in staat zijn ook van baby’s de communicatie te kunnen volgen.

Klik hier voor het volledige pedagogisch beleidsplan van ons kinderdagverblijf.

P.S. Het is mogelijk dat na het inspectiebezoek van de GGD er nog enkele wijzigingen kunnen plaatsvinden. We vinden het wel belangrijk om je toch alvast de mogelijkheid te geven het plan zoals het er nu ligt ter inzage te geven.

Bekijk ook ons beleidsplan veiligheid & gezondheid